امروز : چهارشنبه 8 بهمن 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
11 مهر 1395

با تقدير از 26 دستيار برتر، مراسم معارفه دستياران جديد الورود دانشكده پزشكي برگزار شد

 به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي، در ابتداي اين مراسم دكتر امامي رييس دانشكده پزشكي با تبريك به دستياران جديد الورود براي حضور در بهترين دانشگاه علوم پزشكي كشور گفت:  در دانشكده پزشكي اكثر رشته ها در مقطع تخصص و فوق تخصص آموزش داده مي شوند و اكثر رشته ها نيز اولويت اول انتخاب اول داوطلبان آزمون دستياري هستند.وي خطاب به دستياران جديد الورود اظهار داشت: سعي كنيد در سالهاي تحصيل تعامل خوبي با رعايت سلسله مراتب علمي با گروه آموزشي خود و ساير گروه هاي آموزشي داشته باشيد چرا كه رفتار شما كاملا ديده شده و رصد مي شود.در ادامه دكتر آخوندزاده معاون پژوهشي دانشكده پزشكي با تبريك به دستياران جديد الورود گفت: اولويت اصلي در دوران دستياري آموزش است و در كنار‌آن مسائل پژوهشي و‌ فرهنگي قرار دارد.  وي به رتبه برتر پژوهش و آمار مقالات دانشگاه علوم پزشكي  تهران در مقايسه با دانشگاه برتر تيپ يك اشاره كرد و افزود: همچنين در فهرست 38 نفره دانشمندان يك درصد كشور 24 نفر  از اعضاي هيات علمي و اساتيد دانشگاه علوم پزشكي تهران هستند. در ادامه دكتر فرهمند معاون آموزش تخصصي و فوق تخصصي داشنكده پزشكي به رابطه با اخلاق حرفه اي و لزوم رعايت‌ آن در بخش هاي درماني  تاكيد كرد و به برنامه هاي معاونت در اين حوزه اشاره كرد.دكتر جليلي معاون آموزشي دانشگاه نيز با تبريك ورود دستياران جديد الورود گفت: فرصت 4 ساله آموزش در مقطع دستياري بسيار محدود است و شما بايد اين فرصت را مغتنم شماريد تا بتوانيد بيشترين و بهترين بهره برداري را داشته باشيد.عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران با تاكيد بررعايت اخلاق و تعهد حرفه اي خاطر نشان كرد: ارائه خدمت درماني  بايد در هر شرايطي  درست انجام شود.در پايان نيز با حضور دكتر دكتر امامي، دكتر جليلي دكتر فرهمند و جمعي از مديران گروههاي آموزشي از دستياران برتر رشته هاي مختلف تقدير شد.گفتني است دستياران برتر طبق نظر و ارزشيابي معاونت آموزش تخصصي و فوق تخصصي دانشكده پزشكي ، استعلام از مديران گرو ها و معيارهاي آموزشي، پژوهشي، اخلاقي از جمله اخلاق دستيار، نحوه ي برخورد وي با بيمار، پرسنل بيمارستان، مسائل فرهنگي و ... انتخاب و معرفي شده اند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0