12 مهر 1395

بازدید گروه پزشکی سوییسی از بیمارستان فارابی

گالری عکس۱گالری عکس۲ روز یک شنبه ۱۱مهر ۱۳۹۵  بیمارستان فارابی میزبان جمعی از چشم پزشکان اطفال و متخصصین اطفال دانشگاه دولتی زوریخ بود.این تیم بادعوت گروه رتین  بیمارستان  ازبخش های مختلف این مرکز به ویژه  درمانگاه غربالگری رتینوپاتی نوزادان نارس(ROP)  بازدید کردند و در هر قسمت توسط اعضای هیئت علمی گروه رتین توضیحات لازم به آنان داده شد. به گفته دکتر فراهانی چشم پزشک گروه رتین، در این بازدید دکتر گابریلا باربن فلوشیپ چشم پزشکی کودکان ، الکساندرا باپ، دستیار پزشکی از دانشگاه دولتی زوریخ. دکتر جرج باربن فوق تخصص ریه کودکان دانشگاه باسل زوریخ و همراهانشان با فعالیت ها و خدمات درمانگاه ( ROP) و سامانه کشوری غربالگری نوزادان نارس از نزدیک آشنا شدند. استفاده از تله مدیسین در این درمانگاه مورد توجه تیم سوییسی قرار گرفت و برای تبادل دانشجو بین دو مرکز و استفاده از تجربیات یکدیگر ابراز علاقه کردند. خبر: امیدوارعکس: قاضی میر سعید


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0