امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
1 آبان 1395

بازدید نماینده فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME) از بیمارستان ضیائیان

گالری عکسبه گزارش روابط عمومی بیمارستان ضیائیان، در راستای  ارزشیابی برنامه پزشکی 90  و نهاد بین المللی  آموزش پزشکی (W F M E )  پروفسور لینستر از بریتانیا، دکتر میرزا زاده رییس مرکز توسعه آموزش دانشگاه و دکتر سهراب پور از مسئولین بیمارستان شریعتی در تاریخ 28 مهرماه سال جاری از مرکز آموزشی درمانی ضیاییان بازدید نمودند.  دراین بازدید ابتدا دکتر عفت پناه  رییس بیمارستان و دکتر امیدی معاون آموزشی بیمارستان، گزارشی از روند آموزش پزشکی عمومی در این مرکز ارائه کردند. درادامه پروفسور لینستر، دکتر میرزا زاده، دکتر سهراب پور از تسهیلات آموزشی  بیمارستان شامل: کلاس های درس، پاویون اساتید و دستیاران تخصصی و کارورزان و کارآموزان پزشکی،  کتابخانه، نحوه آموزش دانشجویان پزشکی در بخش ها و درمانگاه های بیمارستان، سایت بیمارستان،  وضعیت و تجهیزات آموزشی در آمفی تئاتر، دفتر توسعه تحقیقات بالینی  و مرکز پژوهش های دانشجویی و همچنین از یک کلاس آموزشی PBL درحال اجرا  بازدید کردند. در پايان  پروفسور لینستر و هيات همراه با ابراز امیدواری و خشنودی از روند فعاليت هاي اين مرکز در خصوص ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و بالینی قدردانی و با جمعی از دانشجویان پزشکی در باره وضعیت آموزشی در بیمارستان ضیائیان مصاحبه کردند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0