امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
16 آذر 1395

بازدید مدیر کل دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت از پروژه در حال ساخت اورژانس بیمارستان سینا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا؛ صبح چهارشنبه 26 آبان ماه سال 95 مهندس امیر ساکی، مدیر کل دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مهندس بهزاد مکری، مدیر فنی طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران از پروژه در حال ساخت اورژانس بیمارستان سینا بازدید کردند. بنابراین گزارش؛ در بازدید صبح چهارشنبه، مهندس ساکی و مهندس مکری در معیت مهندس هادی مخبر، مشاور رئیس بیمارستان و حسن برکتی، سرپرست مدیریت این مرکز از پروژه در حال ساخت اورژانس بیمارستان سینا دیدن نمودند و از نزدیک در جریان پیشرفت پروژه قرار گرفتند سپس در سالن شورای مدیریت بیمارستان طی یک نشست به بررسی زمانبندی اتمام پروژه و برآورد نیازهای عمرانی طرح پرداختند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0