امروز : پنجشنبه 23 مرداد 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
18 شهریور 1395

بازديد مديريتي ایمنی بیمار از بخش جراحی مردان بيمارستان ضيائيان انجام شد

ه گزارش کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار بیمارستان ضیائیان، این بازدید با هدف ارتقای فرهنگ ایمنی و شناسایی فرصت های بهبود ایمنی بیمار صورت پذیرفت  و درمورد چالش ها و مشکلات مرتبط با ایمنی با کارکنان این بخش بحث و تبادل نظر کارشناسی انجام و تصمیم گیری هایی جهت ارتقا ایمنی بخش  جراحی مردان  اتخاذ شد.  بازدید مدیریتی ایمنی با حضور دکتر سیامند انوری مدیر بیمارستان، رقیه عابدی مدیر پرستاری، فاطمه طالبی کارشناس هماهنک کننده ایمنی، راضیه کمال وند مهندس تجهیزات پزشکی، فریبا امینی سوپروایزر کنترال عفونت و معصومه موسوی کارشناس بهداشت محیط از بخش جراحی مردان درتاریخ  15 شهریور 95 انجام شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0