امروز : شنبه 25 مرداد 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
7 بهمن 1395

بازدید دو تن از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران از مرکزتحقیقات چشم پزشکی

گالری عکس۱گالری عکس۲به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، بادعوت بیمارستان فارابی و مرکز تحقیقات چشم پزشکی، دکتر احمد رضا دهپور، استاد دانشکده پزشکی و دکتر سعید امانلو استاد دانشکده داروسازی و مسئول دبیر خانه تحقیقات دانشجویی روز یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ با حضور در بیمارستان فارابی از بخش های مختلف مرکز تحقیقات چشم پزشکی و پژوهشکده علوم بینایی بازدید کردند.در این بازدید که به منظور آشنایی با امکانات و ظرفیت های علمی و پژوهشی موجود در مرکز تحقیقات چشم پزشکی و همکاری در انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک صورت گرفت، دکتر صنعتکار؛ قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی، دکتر لاشیئی؛ رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی و دکتر محمد طاهر رجبی، معاون پژوهشی بیمارستان حضور داشتند. اساتید مدعو ضمن بازدید از آزمایشگاه های ژنتیک، نانو فناوری، پروتئومیکس و واحد فراهم آوری سلول های بنیادی؛ با پژوهشگران گفتگو کردند و با طرح های در دست اجرای آنان آشنا شدند.خبر:امیدوارعکس: قاضی میرسعید


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0