امروز : شنبه 12 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
12 بهمن 1395

بازديد از بخش ارتوپدي بيمارستان امام خميني با حضورآقايان دكتر بغدادي - دكتر واحدي - دكتر زارعي وكارشناس واحد ارزشيابي

  بازديد از بخش ارتوپدي بيمارستان امام خميني با حضورآقايان دكتر بغدادي - دكتر واحدي - دكتر زارعي وكارشناس واحد ارزشيابي خانم فرشته شباني درروزيكشنبه مورخ 10/11/95 برگزارگرديد . موضوع بازديد: راه اندازي فلوشيپ جراحي ستون فقرات دربيمارستان امام خميني


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0