امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
18 تیر 1398

انتخاب دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشکده پزشکی، به عنوان دبیرکل شورای صنفی دانشجویان دانشگاه

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
ایزد محمد خواجه، دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشکده پزشکی، به عنوان دبیرکل دوزادهمین دوره شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، در اولین جلسه دبیران شورای صنفی دانشجویان دانشگاه در دوره جدید که 16 تیرماه در معاونت دانشجویی دانشگاه برگزار شد، سه نفر برای دبیر کلی شورا نامزد شدند که پس از رای گیری ایزد محمد خواجه دانشجوی پزشکی با کسب اکثریت آرا به عنوان دبیر کل دوازدهمین دوره شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران انتخاب شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0