8 مهر 1395

اولین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت

"اولین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت"، توسط مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی، ویژه دانشجویان علوم پزشکی در تاریخ یکم تا سوم دی ماه سال جاری در شهر شیراز برگزار خواهد شد. محورهای همایش: ·       علل اجتماعی سلامت و بیماری با تاکید بر تاثیر فقر بر سلامت ·       مداخلات اجتماعی پیشگیری از بیماری و ارتقا دهنده سلامت ·       عمامل زیست محیطی و سلامت ·       عدالت در سلامت ·       نابرابری های جنسیتی در سلامت ·       ارتقای سلامت به عنوان رفتار فعال اجتماعی ·       سالمندی و سلامت ·       نقش فرهنگ در سلامت مخاطبان همایش: اساتید و دانشجویان کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور سازمان های علاقه مند به مباحث عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (استانداری ها و شهرداری ها و .....) آدرس وب سایت همایش: ssh1.sums.ac.ir تاریخ برگزاری کنگره: یکم تا سوم دی ماه مهلت ارسال خلاصه مقالات: سی مهر ماه       


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0