امروز : پنجشنبه 23 مرداد 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
12 آبان 1395

اولین جلسه توجیهی اعتباربخشی درمانی در بیمارستان ضیائیان برگزارشد

به گزارش دفتر بهبود کیفیت بیمارستان ضیائیان، جلسه توجیهی اعتباربخشی با موضوع محتوای استانداردها، تقسیم وظایف، اهمیت مشارکت پزشکان و نحوه ارزیابی استانداردها مورد بحث بررسی کارشناسی قرارگرفت.این جلسه با حضور دکتر سیامند انوری مدیر بیمارستان، نمایندگانی از پزشکان، رقیه عایدی مدیره پرستاری، سارا صالحی مسئول بهبود کیفیت بیمارستان درتاریخ 12آبان در دفتر مدیریت بیمارستان ضیائیان برگزارشد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0