امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
23 آذر 1395

انتصاب و تمديد حكم مديران گروه هاي آموزشي دانشكده پزشكي

طي احكام جدا گانه اي از سوي دكتر جعفريان، مدير جديد گروه آموزشي آناتومي منصوب و حكم مدير گروه بيماري هاي مغز و اعصاب تمديد شد.به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي، دكتر جعفريان رييس دانشگاه طي حكمي دكتر مهدي عباسي را به مدت دو سال به عنوان مدير گروه آموزشي آناتومي منصوب كد.همچنين رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران حكم مديريت دكتر محمد حسين حرير چيان را به مدت دو سال در گروه آموزشي بيماري هاي مغز و اعصاب تمديد كرد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0