امروز : سه شنبه 8 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
12 بهمن 1395

انتصاب مدير جديد دفتر توسعه آموزش پزشكي

با حكمي از سوي دكتر نفيسي، دكتر مهرپور به عنوان مدير جديد دفتر توسعه آموزش پزشكي دانشكده پزشكي منصوب شد.به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي، دكتر سعيد رضا مهرپور دانشيار گروه ارتوپدي، با صدور حكمي از سوي دكتر نفيسي سرپرست دانشكده پزشكي به عنوان مدير جديد دفتر توسعه آموزش پزشكي دانشكده پزشكي منصوب شد.متن حكم به اين شرح است:جناب آقای دكتر سعيد رضا مهرپوردانشيار  محترم گروه آموزشي ارتوپدي دانشكده پزشكيباسلام واحترام    نظر به تعهد و شايستگي و نيز سوابق علمي و اجرايي جنابعالي و موافقت جناب آقاي دكتر ميرزازاده مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، طي اين حكم به عنوان مدير دفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي منصوب مي شويد. انتظار مي رود با بهره مندي از تجارب خود و اعضاي محترم هيات علمي، اهتمام ويژه جهت پيشبرد اهداف و ارتقا كمي و كيفي آموزش پزشكي و تحقق اهداف ذيل مبذول فرماييد:•    سكانداري دفتر توسعه آموزش پزشكي در راستاي نيل و تحقق نقشه جامع علمي دانشگاه •    اجرا و تسريع در روند اجرايي برنامه بازنگري پزشكي عمومي موسوم به پزشكي 90•    ارتقاي استانداردهاي آموزشي و پتانسيل يادگيري در دانشجويان و توسعه آموزش الكترونيكي و از راه دور•    افزايش طرح هاي توسعه  اي آموزش و پژوهش هاي آموزشي و گسترش فعاليت  هاي دانشجويي در حوزه آموزش پزشكي•    ارتقاء روشهاي ارزيابي فراگيران در سطوح مختلف و گسترش مجازي سازي با همكاري دانشكده مجازي•    ارزشيابي ميزان اثر بخشي ياددهي و يادگيري با روش هاي متفاوت•    نهادينه سازي آموزش و سياست گذاري آموزشي مبتني بر بهترين شواهد در دانشگاه  اميد است با استعانت از خداوند متعال و مشاركت و مساعي كليه همكاران محترم، تلاش خويش را براي انجام وظايف محوله و پيشبرد اهداف دانشكده پزشكي و دانشگاه به كار گيريد. توفيق روزافزون شما را در پيشبرد اهداف دانشگاه و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از درگاه حضرت باريتعالي خواستارم . اميدوارم در سايه الطاف الهي و با تلاش روزافزون در انجام امور محوله موفق و مويد باشيد.    دكتر شهريار نفيسيسرپرست دانشكده پزشكي


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0