امروز : چهارشنبه 2 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
17 آذر 1397

با حکم رییس دانشگاه، مدیران جدید گروههای آموزشی بیوشیمی، آموزش پزشکی و بیماری های مغز و اعصاب منصوب شدند

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 دکتر کریمی رییس دانشگاه طی احکام جداگانه ای دکتر ملیحه پاک نژاد، دکتر رقیه گندم کار و دکتر محمد رضا قینی را به عنوان مدیر گروه آموزشی بیوشیمی، آموزش پزشکی و بیماری های مغز و اعصاب دانشکده پزشکی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، در متن این حکم آمده است انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی دانشکده پزشکی به استناد آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و دستور العمل فرایند پیشنهاد مدیران گروه های آموزشی به دانشگاه و بنا به پیشنهاد رییس دانشکده پزشکی انجام شده است.

همچنین ارسال گزارش منظم یکساله از عملکرد گروه و پیشرفت امور به رئیس دانشکده ضروری است.
متن این احکام به شرح ذیل است:
سلام علیکم
پیشرفت و ارتقاء جایگاه دانشگاه در عرصه آموزش، پژوهش و ارائه خدمت در گرو فعالیت هدفمند گروه های آموزشی است که با بهره مندی از اساتید مجرب و متعهد، خاستگاه پویایی و بالندگی علمی در دانشگاه هستند. در این راستا به استناد آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و دستورالعمل «فرایند پیشنهاد مدیران گروه های آموزشی به رئیس دانشگاه » مصوب 1392/9/10 و اصلاحیه دستورالعمل مصوب 1396/11/29 شورای دانشگاه، بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده پزشکی بدینوسیله سرکارعالی/جنابعالی را به سمت مدیر گروه آموزشی ...دانشکده پزشکی منصوب می نمایم.
انتظار می رود در طول دوران مدیریت، با برنامه ریزی و استفاده بهینه از کلیه منابع و بهره مندی از توان اعضای هیات علمی گروه و دانشجویان عزیز آن گروه، علاوه بر وظایف مصرح در آئین نامه مدیریت دانشگاه ها، موارد ذیل مورد پیگیری جدی حضرتعالی قرار گیرد:
-برنامه ریزی در مسیر تحقق اهداف و برنامه 4 ساله دانشگاه 
-تلاش حفظ و ارتقای جایگاه برتر دانشگاه در حوزه آموزش و تلاش مضاعف برای ارتقاء کیفیت آموزش با هدف تربیت دانشجویان عالم، محقق و متعهد اصول حرفه ای
-همکاری جدی با دانشکده در زمینه اجرای برنامه های توسعه ای در حوزه های مختلف آموزشی با تاکید بر ارتقاء کیفیت در تمام سطوح
-همراهی و هماهنگی با سایر گروه های آموزشی دانشگاه در ارتقای آموزش و پژوهش 
-فراهم آوردن زمینه های تحقیقات هدفمند و کاربردی در گروه و توسعه ارتباط با صنعت
-برنامه ریزی و بستر سازی مناسب برای حرکت در جهت بین المللی سازی دانشگاه
-بستر سازی مناسب برای جذب اعضای هیات علمی عالم و متعهد به اصول حرفه ای
- ارائه گزارش عملکرد سالانه همراه با برنامه توسعه ای و اعلام نیاز نیروی انسانی و منابع ضروری
اجرای وظایف فوق بدون شک باعث رشد گروه خواهد بود و دانشگاه را در مسیر ارتقاء و تعالی یاری خواهد کرد. ضروری است ضمن ارسال گزارش منظم یک ساله به رئیس محترم دانشکده در مورد پیشرفت امور، زمینه ارائه بازخورد مناسب و کمک به ارتقاء گروه را فراهم آورید .
توفیق سرکار عالی/جنابعالی و کلیه اعضاء هیات علمی و سایر همکاران گروه را از خداوند متعال خواستارم.
دکتر عباسعلی کریمی
رئیس دانشگاه 


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0