امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
4 آذر 1395

انتصاب دکتر محمد طاهر رجبی به عنوان معاون پژوهشی بیمارستان فارابی

جناب آقای دکتر محمدطاهر رجبیدانشیار و عضو محترم هیئت علمی بیمارستان فارابی با سلام و احترام      نظر به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی در سطوح مختلف علمی و آموزشی، به موجب این ابلاغ بعنوان معاون پژوهشی بیمارستان فارابی منصوب می گردید تا وظایف و امور مشروحه ذیل را به نحو شایسته به انجام رسانید. امید است با اتکال به تاییدات الهی و بهره-گیری از دانش و تجربیات خود در جهت تحقق اهداف برنامه¬های پژوهشی و تحقیقاتی بیمارستان موفق و موید باشید. ۱. حمایت و تسهیل انجام پژوهشهای بالینی در بیمارستان و فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز این پژوهش ها        ۱-۱. هماهنگی جهت جذب منابع و حمایت مالی پژوهشهای مورد نیاز بیمارستان        ۲-۱. تلاش در جهت جذب منابع، حمایت مالی و استفاده از مشاور زبان انگلیسی برای نگارش مقالات و ارسال آن به مجلات        ۳-۱. تلاش برای جذب منابع مالی از طریق خیرین، شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی با رعایت چارچوب های مربوطه         ۴-۱. هماهنگی جهت استفاده از مشاوره نیروهای متخصص در زمینه اپیدمیولوژی و آمار برای طراحی صحیح، آنالیز، تایید و ثبت طرح های پژوهشی و پایان نامه ها         ۵-۱. هماهنگی جهت استفاده از نیروی کارشناسی آشنا با پژوهش برای همکاری در انجام طرحهای پژوهشی و پایان نامه ها در بیمارستان    ۲. حمایت و تسهیل اجرای مطالعات Health System Research (HSR) در محیط بیمارستان۳. اجرای برنامه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی بالینی در زمینه طراحی و اجرای پژوهش     ۴. نظارت بر رعایت موازین اخلاق در پژوهش در بیمارستان     ۵. راهنمایی اعضای هیأت علمی در تهیه رزومه و ثبت در سایت بیمارستان و دانشگاه ۶. تعریف و به روز رسانی مستمر بخش پژوهشی در سایت بیمارستان۷. پیگیری تجهيز و برنامه ریزی و نظارت بر اداره كتابخانه بيمارستان۸. مشارکت در فعالیت های واحد IT و سیستم HIS بیمارستان برای ارتقای مدیریت داده های بالینی و استفاده از آنها برای پژوهش۹. تهيه گزارش فعالیت های پژوهشی بیمارستان براي مراجع بالاتر ۱۰.  همکاری و تعامل با مرکز تحقیقات چشم پزشکی۱۱.  انجام سایر وظایف محوله از طرف رئیس بیمارستان                                                                                                                دکتر سید حسین صدرالسادات                                                                                                            سرپرست ریاست بیمارستان فارابی


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0