15 آبان 1395

انتصاب دکتر قاسم فخرایی به عنوان مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر جعفریان، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با صدور حكمي دکتر قاسم فخرایی عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی را به عنوان مدیر گروه آموزشی چشم پزشکی دانشکده پزشکی منصوب كرد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0