امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
4 آذر 1395

انتصاب دکتر فریبا قاسمی به عنوان معاون آموزشی بیمارستان فارابی

سرکار خانم دکتر فریبا قاسمیدانشیار و عضو محترم هیئت علمی بیمارستان فارابیبا سلام و احترام      نظر به تجارب و سوابق ارزشمند سرکار عالی در سطوح مختلف علمی و آموزشی، بموجب این ابلاغ بعنوان معاون آموزشی بیمارستان فارابی منصوب می گردید تا وظایف و امور مشروحه ذیل را به نحو شایسته به انجام رسانید. امید است با اتکال به تاییدات الهی و بهره­ گیری از دانش و تجربیات خود در جهت تحقق اهداف برنامه­ های آموزشی بیمارستان و بسط همکاری های آموزشی بین بخشهای مرتبط، اساتید محترم و دانشجویان موفق باشید. ۱-نظارت بر برنامه ­ریزی و اجرای فعالیت­های آموزشی بخش­ها۲- نظارت بر میزان حضور و کیفیت فعالیت اعضای هیات علمی در بیمارستان۳- نظارت بر حسن اجرای ضوابط آموزشی و اصول رفتار حرفه­ای در بیمارستان۴- همکاری با دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه در اجرای ارزشیابی فعالیت­های بخش و اعضای هیات علمی۵- برنامه­ریزی برای ارائه خدمات کمک آموزشی به بخش­ها۶- تشکیل و اداره کمیته ­های آموزشی بیمارستان۷- تدوین و حمایت از طرح­های مربوط به توسعه آموزش در بیمارستان۸- مدیریت و نظارت بر استفاده از فضاهای آموزشی (سالن کنفرانس، آمفی تئاتر و کلاس­های درس) و تهیه وسایل کمک آموزشی جهت سالن کنفرانس و کلاس­های درس و سایر اماکن حسب مورد۹- راه­ اندازی و تجهیز واحد سمعی و بصری جهت کمک به بکارگیری روش­ها و تکنولوژی­های جدید توسط بخش­ها۱۰- نظارت بر وضعیت رفاهی فراگیران در بیمارستان و پیگیری تجهیز پاویون­های دستیاران، کارورزان و دانشجویان۱۱- همکاری در تقسیم و معرفی فراگیران به بخش­های آموزشی بیمارستان با هماهنگی معاونین آموزشی دانشکده­ ها و مدیران گروه­های آموزشی براساس ظرفیت بخش­های آموزشی بیمارستان۱۲- نظارت بر نحوه ارزیابی فراگیران و اعلام نمرات آنها و اعلام شروع دوره و گواهی اتمام دوره فلوها و دستیاران به دانشکده پزشکی در موارد لازم۱۳- تهیه گزارش فعالیت­های آموزشی بیمارستان برای مراجع بالاتر۱۴- برنامه­ ریزی و نظارت بر آموزش تئوری و عملی دانشجویان پزشکی در بخش­های مختلف خصوصاً با تاکید بر کار عملی در موارد عمومی و اورژانس چشم، در طی دوره های یکماهه معرفی شده از دانشکده پزشکی۱۵- انجام سایر وظایف محوله از طرف رئیس بیمارستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         دکتر سید حسین صدرالسادات                                                                                                      سرپرست بیمارستان فارابی


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0