امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
27 مهر 1395

انتصاب دکتر سید فرزاد محمدی به عنوان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 متن حکم به این شرح است:جناب آقای دکترسید فرزاد محمدیدانشیار محترم دانشگاه علوم پزشکی تهرانسلام علیکماحتراما بدینوسیله جنابعالی مطابق با دستورالعمل تشکیل مراکز تحقیقاتی دانشگاه و به پیشنهاد ریاست محترم مرکز تحقیقات چشم پزشکی برای مدت دو سال به عنوان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات چشم پزشکی منصوب می گردید تا براساس وظایف مندرج در متن اساسنامه مرکز و مطابق با خط مشی پژوهشی مرکز فعالیت نمایید.دکتر مسعود یونسیانمعاون تحقیقات و فناوری دانشگاهخبر: امیدوار 


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0