امروز : سه شنبه 8 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
19 دی 1400

انتصاب دکتر سمیرا رجایی به سمت مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پزشکی، دکتر سمیرا رجایی دانشیار گروه ایمونولوژی به عنوان مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده منصوب شد.
در متن این حکم آمده است:
سرکار خانم دکتر سمیرا رجایی
دانشیار محترم گروه آموزشی  ایمونولوژی دانشکده پزشکی
باسلام واحترام
نظر به تعهد و شایستگی و نیز سوابق علمی و اجرایی سرکارعالی و موافقت معاون محترم آموزشی و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، طی این حکم به عنوان مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی منصوب می شوید.
 انتظار می رود با بهره مندی از تجارب خود و اعضای محترم هیأت علمی، اهتمام ویژه جهت پیشبرد اهداف و ارتقا کمی و کیفی آموزش پزشکی و تحقق اهداف ذیل مبذول فرمایید:
•سکانداری دفتر توسعه آموزش پزشکی در راستای نیل و تحقق نقشه جامع علمی دانشگاه
•پیگیری اجرای کوریکلوم بازنگری شده پزشکی عمومی با هماهنگی معاونت آموزشی پزشکی عمومی
•رصد وضعیت آموزش پایه های مختلف دانشجویان پزشکی، شناسایی تهدیدها و ارائه برنامه در رفع آنها 
•افزایش طرح های توسعه ای آموزش و پژوهش های آموزشی و گسترش فعالیت های دانشجویی در حوزه آموزش پزشکی
•گسترش حوزه فعالیت دفتر توسعه در آموزش تخصصی و فوق تخصصی پزشکی
•توسعه کاربرد روشهای نوین آموزشی و آموزش مجازی در حیطه آموزش پزشکی
•تبیین نقشه راه دفتر توسعه و اولویت بندی فعالیت های دفتر توسعه آموزش
• همکاری با معاونتهای مختلف دانشکده در توسعه کمی و کیفی فعالیت های آموزشی دانشکده پزشکی
  امید است با استعانت از خداوند متعال و مشارکت و مساعی کلیه همکاران محترم، تلاش خویش را برای انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف دانشکده پزشکی و دانشگاه به کار گیرید. توفیق روزافزون شما را از درگاه حضرت باریتعالی خواستارم.
دکتر محمد تقی بیگ محمدی
رییس دانشکده پزشکی
در متن نامه قدردانی از دکتر خواجوی راد آمده است:
استاد ارجمند
سرکار خانم دکترنسیم خواجوی راد 
  اکنون که در پرتو الطاف خداوند سبحان یکی از مقاطع ارزشمند خدمات خویش را در دوران مسئولیت خطیر «مدیریت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی»با سربلندی به پایان رسانده و آماده ادامه  خدمت در سنگر دیگری از  دانشگاه علوم پزشکی تهران، نماد‌آموزش عالی کشور هستید صمیمانه از دقت ، دلسوزی ، درایت سرکارعالی  که راهگشای ارائه خدمات مطلوب به دانشجویان پزشکی بوده تقدیر و تشکر نموده و به پاس تجلیل از زحمات خالصانه جنابعالی این لوح سپاس را تقدیم میداریم.
از درگاه ایزد منان موفقیت و سرافرازی بیش از پیش برای شما مسئلت دارم.
دکتر محمد تقی بیگ محمدی
رییس دانشکده پزشکی


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0