امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
24 تیر 1399

4 مرداد آغاز انتخاب واحد تابستانی دانشجویان دانشکده پزشکی

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 دستورالعمل اخذ واحد تابستانی برای دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام شد، انتخاب واحد تابستانی از 4 مرداد آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، سقف انتخاب واحد عمومی 6 واحد و سقف انتخاب واحد درس تخصصی تا 4 واحد است.
طبق این دستور العمل باید اولویت دانشجویان انتخاب دروس مردود شده در گذشته قرار گیرد.
همچنین دانشجویان فقط مجاز هستند یک درس از ترم های تحصیلی آینده خود که هنوز اخذ نکرده اند را در این تابستان انتخاب واحد کنند. 
انتخاب واحد تابستانی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از تاریخ 4 مردا 99 در سامانه سیپاد آغاز خواهد شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0