امروز : چهارشنبه 2 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
22 تیر 1400

دکتر استقامتي: مديريت قوي و اثر گذار سازمان نظام پزشکي در گرو مشارکت بالای جامعه پزشکي در انتخابات روز جمعه است

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکي تهران، دانشکده پزشکی دکتر عليرضا استقامتي عضو هيئت علمي دانشکده پزشکي در خصوص برگزاري انتخابات سازمان نظام پزشکي گفت: سازمان نظام پزشکي يک سازمان صنفي قديمي و دو وجهي است که از يک سو هم براي حمايت و حفاظت از منافع بيماران و از سوي ديگر براي رفع مشکلات صنفي جامعه پزشکي فعاليت مي‌کند.
وي افزود: اين سازمان صرفا براي پزشکان نيست بلکه متعلق به تمام اعضاي جامعه پزشکي از پزشکان تا پيراپزشکان و تمام اعضايي که داراي پروانه هستند، مي باشد.
دکتر استقامتي ادامه داد: برقراري تعادل ميان کل حرف پزشکي از مهمترين وظايف اين سازمان است و طبق قانون مصوب مجلس داراي اختياراتي است که برخي از آنها مغفول مانده است، يکي ازمواردي که نظام پزشکي مي تواند نقش کليدي در اجراي صحيح و اصولي آن داشته باشد موضوع تعرفه هاست.
عضو هيات علمي دانشکده پزشکي با تاکيد بر اصلاح وضعيت تعرفه ها، خاطرنشان کرد: اصلاح تعرفه به معني گران کردن و افزايش پرداختي از جيب مردم نيست بلکه تا زماني که تعرفه ها اصلاح نشود شاهد پرداخت هاي غيرواقعي و زيرميزي خواهيم بود.
وي تصريح کرد: تعرفه ها با اهرم جريمه و کنترل که هميشه از سوي نهادهاي بالادستي چون وزارت بهداشت اجرا مي شود، اصلاح نخواهد شد بلکه نيازمند کار کارشناسي شده است و اگر سازمان نظام پزشکي، قدرت گذشته خود را بازيابد که اين مهم جز با مشارکت بالاي جامعه پزشکي و انتخاب افراد اصلح ميسر نيست، ميتواند با تعامل با سازمان هاي بيمه گر و وزارت بهداشت موضوع تعرفه ها را به صورت علمي مديريت کند.
دکتر استقامتي با اشاره به اهميت انتخابات سازمان نظام پزشکي گفت: ميزان مشارکت و آرا بالا، قطعا در سطح مديريتي تاثير گذار خواهد بود و باعث تقويت مديريت و تاثيرگذاري در اجرا، پيگيري و حل موضوعات و مسائل جامعه پزشکي خواهد بود.
اين فوق تخصص بيماري هاي غدد و متابوليسم، پيگيري و نهادينه کردن مسئله اخلاق پزشکي را يکي از مسائلي دانست که سازمان نظام پزشکي با ورود به آن ميتواند در ترويج اخلاق پزشکي و تعهد حرفه اي موفق عمل کند.
وي با انتقاد از دسته بندي هاي غير معمول در سطح جامعه پزشکي را يک آفت دانست و گفت: متاسفانه در سطح جامعه پزشکي شکاف ايجاد شده است و پزشکان عمومي از متخصصان، متخصصان رشته هاي داخلي از متخصصان رشته هاي جراحي، پزشکان دانشگاهي و غير دانشگاهي دچار دسته بندي شده اند در حالي که در خارج و بيرون از سازمان، مردم ما را به يک چشم و به صورت واحد، يک پزشک مي بينند.
عضو هيات علمي دانشکده پزشکي شاخه شاخه جامعه پزشکي و درگير شدن اين گروه ها را يک آفت دانست و اظهار داشت: سازمان نظام پزشکي با ايجاد همگرايي و وحدت ميان اعضاي جامعه پزشکي ميتواند اين معضل را حل کند.
دکتر استقامتي ادامه داد: در جامعه پزشکي تعداد افراد نخبه کم نيست و با استفاده از خرد جمعي و توانايي افرادي که هستند مسائل را حل و فصل کند، در سازمان نظام پزشکي بايد به روي اعضا باز باشد و قهري که طي سالهاي اخير اتفاق افتاده با اصلاح رويکرد، به آشتي تبديل شود و اعضاي جامعه پزشکي را در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها، سياست گذاري ها و اجراي برنامه ها مشارکت دهند.
وي در تبيين اختيارات و قدرت عمل سازمان نظام پزشکي به موضوع خطاهاي پزشکي اشاره کرد و گفت: در مورد خطاهاي پزشکي بعد  از اين که قصور و خطايي اتفاق افتاد در مورد آن صحبت  تصميم گيري مي کنند در حالي که بايد قبل از وقوع و بروز خطا، آسيب شناسي شود چرايي وقوع خطاهاي پزشکي کارشناسي شود که اشکال کار از کجاست و پس از ريشه يابي مشکل راه حل براي رفع آن ارائه شود که سازمان نظام پزشکي ميتواند وارد عمل شود.
عضو هيات علمي دانشکده پزشکي با تاکيد دوباره بر مشارکت اعضاي جامعه پزشکي در انتخابات روز جمعه 25 تيرگفت: تعدادي از اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران نيز در اين دوره از انتخابات سازمان نظام پزشکي کانديد شده اند که داراي سوابق درخشان علمي و اجرايي در کارنامه خود هستند و طي جلسه اي که در گروه داخلي تشکيل و اسامي کانديداها مطرح شد گروه از دکتر علي جعفريان، دکتر رضا شروين بدو، دکتر محمود زاده، دکتر شکوري و دکتر شميمي حمايت خواهد کرد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0