امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
6 آذر 1395

الزام به لغو مشوق های مالی نشریات

تصویر اصل نامه وزارت متبوع، خطاب به سردبیران نشریات و مسوؤلان پژوهشی دانشگاه ها در مورد عدم تخصیص مشوق های مالی و یا سایر مشوق ها برای ارجاع مقاله به آن نشریه، در این قسمت قابل مشاهده می باشد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0