7 آذر 1395

الزام به تکمیل فرم تعهدنامه

با توجه به مصوبه بیستم مرداد ماه سال جاری كميته اخلاق دانشگاه و ضرورت انتشار نتایج حاصل از پايان‌نامه های دوره های كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي (PhD) با موافقت استاد(ان) راهنماي رساله، از این پس  کلیه دانشجویان، پس از کسب موافقت و هماهنگی با استادان محترم راهنما، ملزم به ارائه پروپوزال و همچنين پايان‌نامه‌ آماده دفاع به انضمام فرم تعهدنامه، به اداره تحصيلات تكميلي دانشكده می باشند.فرم تعهدنامه در این بخش و به طور دایمی در قسمت پژوهشی، لینک مربوط به فرم ها قابل دسترسی است.            


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0