31 شهریور 1395

افزایش میزان بن غیر نقدی کارکنان

به گزارش مدیریت امور مالی دانشگاه، بن غیر نقدی 6 ماهه اول سال 95 کارکنان دانشگاه اعم از رسمی، پیمانی و طرحی هفته اول مهرماه شارژ می‌گردد. قابل‌ملاحظه است میزان بن کارمندی به میزان 1000/000ریال(یک میلیون ریال) افزایش یافت.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0