31 شهریور 1395

آغاز هفته دفاع مقدس گرامي باد

هفته ي دفاع مقدس ياد و خاطره جان فشاني تمام مردان زناني كه تمام قد در برابر دشمن بعثي ايستادند و از تماميت ارضي اين كهن بوم و بر دفاع كردند گرامي باد.به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي، هشت سال دفاع و مقاومت خستگي ناپذير نظام اسلامي در برابر رژيم بعث، از بزرگ ترين حوادث تاريخي است که هرگز فراموش نخواهد شد. اين جنگ، در جنگ تاريخي دو جبهه کفر و اسلام ريشه داشت.   اين جنگ از حالت جنگ ميان دو کشور همسايه، به شکل جنگي بزرگ ميان انقلاب و همه مخالفان آن، اعم از ابرقدرت هاي شرق و غرب و وابستگان آنها درآمده بود.در 31 شهريور 1359 که رژيم صدام، تهاجم سراسري خود را به ايران سامان داد، هرگز بر اين پندار نبود که مردم ايران براي دفاع از مرزهاي دين و سرزمين و شرافت خود به پاخيزند و چنان حوادثي را بيافرينند که دنيا در طول تاريخ به خود نديده است. مردم ايران در هشت سال دفاع مقدس، در نبردي اعتقادي، دشمن را از دست اندازي به حريم باورها و اعتقاداتشان بازداشتند و کشور را از پاره پاره شدن و انقلاب را از خطر نابودي نجات داد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0