امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
22 آبان 1395

اعلام زمان دفاع از عنوان دانشجویان

جلسات دفاع از عنوان پروپوزال دانشجویان دوره دکترا در سال جاری به شرح ذیل برگزار خواهد شد. خانم لیلا نعیمی:          روز هفدهم آذر ماه      ساعت 7:30  تا  8:30خانم الهه محمدی:       روز هفدهم آذر ماه      ساعت 8:30  تا 9:30خانم مریم کرباسی       روز اول دی ماه         ساعت 14:00 تا 15:00نشانی: بلوار کشاورز، خیابان نادری، خیابان حجت دوست، مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، طبقه پنجم، سالن شورا


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0