8 مهر 1395

اعلام زمان جلسه پیش دفاع خانم مدرس

جلسه پیش دفاع سرکار خانم مریم مدرس در روز سه شنبه مورخ سیزدهم مهر ماه سال جاری، از ساعت چهارده تا شانزده در سالن شورا، واقع در طبقه پنجم ساختمان مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه (EDC) برگزار می­ گردد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0