امروز : سه شنبه 8 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
5 بهمن 1395

اعلام زمان جلسات دفاع

جلسات دفاع از پروپوزال دانشجویان دوره دکترای ورودی سال 1393 در روز ششم بهمن ماه به شرح ذیل برگزار خواهد شد. خانم الهه محمدی:                    ساعت 13:00 تا 14:00خانم فاطمه احمدی نیا:              ساعت 14:00 تا 15:00نشانی: بلوار کشاورز، خیابان نادری، خیابان حجت دوست، مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، طبقه پنجم، سالن شورا


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0