28 آذر 1395

اعلام تاريخ امتحان كورس گوارش فارماكولوژي

امتحان كورس گوارش فارماكولوژي مباحث ‌داروهاي ضد كرم و پروتوزئر –- آنتاگونيست هاي هيستامين – داروهاي گوارشي - در تاريخ 20/11/95  ساعت 13 و 30 در سالن شهداي دانشكده پزشكي برگزار مي شود


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0