امروز : چهارشنبه 18 تیر 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
29 شهریور 1395

اعلام اسامی پذیرفته شدگان در آزمون پذیرش کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی (MMI)

روز چهاردهم شهریور ماه سال جاری آزمون ورودی متقاضیان دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی برگزار شد. این آزمون به صورت (MMI) در پنج ایستگاه، با حضور هشت ارزیاب و بیست شرکت کننده از میان سی و دو داوطلب این دوره برگزار شد.                                                                                                                                                                        در روز آزمون، پس از ورود کلیه متقاضیان و استقرار آنها در سالن شورای طبقه اول ساختمان مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، دکتر میرزازاده مدیر گروه آموزش پزشکی و دکتر گندم­کار مسوؤل دوره کارشناسی ارشد به ایراد سخنانی در خصوص نحوه برگزاری آزمون و توجیه داوطلبان پرداختند. پس از پذیرایی از داوطلبان و با در نظر گرفتن موارد مربوط به امنیت آزمون، راس ساعت نه صبح آزمون (MMI) شروع شد.                                                                                                           آزمون شامل پنج ایستگاه شامل ارزیابی دانش تخصصی، بررسی سوابق آموزش پزشکی، ارزیابی مهارت‌های IT، ارزیابی نگرش، علاقه و انگیزه داوطلبان و ارزیابی مهارت زبان انگلیسی بود. آزمون به صورت چرخشی برگزار شد، مدت زمان هر ایستگاه شش دقیقه و مدت کل آزمون سه ساعت بود. پس از برگزاری آزمون، ارزیابان هر ایستگاه به جمع بندی و اعلام نمرات داوطلبان پرداختند.             اسامی پذیرفته شدگان در این دوره (به ترتیب حروف الفبا)  به شرح ذیل می باشد. 1.   خانم ترانه بهره مند2. آقای بردیا خسروی3. آقای مهدی رعدآبادی4. دکتر علیرضا سیما5. دکتر غزال شریعت پناهی6. آقای افضل شمسی                                                                                          7. دکتر حجت شیخ مطهر واحدی8. دکتر فرزانه شیرانی9. خانم بهار صابرزاده اردستانی10. آقای محمد رضا طبری11. دکتر مامک طهماسبی12. دکتر ارغوان عزیزپور13. خانم حانیه محمد علی زاده14. دکتر سعیده مختاری خویی15. دکتر مریم نسیمی                                                                                                        افراد جهت استحضار از فرآیند ثبت نام اینترنتی می توانند به راهنمای سایت ثبت نام الکترونیکی دانشگاه مراجعه نمایند. زمان ثبت نام نیز، متعاقبا از طریق وب سایت گروه و ایمیل اعلام خواهد شد.                          


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0