امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
27 آبان 1395

اعضا هیات علمی جدید

با موافقت و مساعدت ریاست محترم دانشکده پزشکی و مسئولین محترم دانشگاه نفرات دوم و سوم بورد تخصصی سال جاری سرکار خانم دکتر صفائی و سرکار خانم دکتر سالاروند به جمع اساتید گروه پاتولوژی ملحق شدند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0