امروز : سه شنبه 8 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
20 مهر 1400

اطلاعیه گروه کودکان دانشکده پزشکی در خصوص تقسیم دستیاران ورودی 1400

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، گروه کودکان اطلاعیه ای جهت برنامه تقسیم دستیاران تخصصی گروه کودکان پذیرفته شده ورودی 1400 صادر کرد
متن اطلاعیه به شرح زیر است: 
1- شروع دستیاری و تاریخ تقسیم بیمارستان محل خدمت دستیاران 1/8/1400 ساعت 8 صبح تالار قریب در مرکزطبی کودکان می باشد حضور کلیه دستیاران الزامی است.
2- عدم حضور در زمان اعلام شده در تقسیم بندی بیمارستان به منزله غیبت می باشد.
3- کلیه دستیاران پذیرفته شده قبل از روز تقسیم جهت ارسال کارنامه دستیاری به دفتر گروه کودکان با شماره 66581596 تماس حاصل نمایند.منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0