امروز : چهارشنبه 2 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
19 مرداد 1400

سی و سومین دوره آزمون صلاحیت بالینی در مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
سی و سومین دوره آزمون صلاحیت بالینی پنج شنبه 14 مرداد در مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، این آزمون با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی در 15 ایستگاه 12 ایستگاه فعال و 3 ایستگاه استراحت در 5 راند و با حضور ۴6 دانشجو و 12 آزمونگر برگزار شد.

ابن آزمون شامل 12 ایستگاه در رشته های داخلی، طب اورژانس، عفونی، جراحی، پوست، چشم پزشکی، نورولوژی، زنان، گوش و حلق و بینی بود.
کاهش تعداد شرکت کنندگان به حدود یک‌ چهارم آزمون های قبلی، برگزاری آزمون در یک لاین به جای دو لاین، افزایش متراژ ایستگاه ها، اندازه‌گیری درجه حرارت شرکت‌کنندگان، ایجاد فضای اختصاصی برای وسایل همراه شرکت‌کنندگان و در اختیار گذاشتن دستکش، ماسک و مواد ضدعفونی کننده از تمهیدات در نظر گرفته شده در این آزمون در جهت اجرای پروتکل های بهداشتی بود.منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0