امروز : یکشنبه 28 شهریور 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده
10 تیر 1398

پنجشنبه، 20تیرماه؛ آزمون ارتقاء دستیاری و گواهینامه پزشکی برگزار می شود

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

سی‌وهشتمین دوره آزمون ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی، پنجشنبه 20 تیرماه ۹8 راس ساعت ۹ صبح در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران همزمان با سایر دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، آزمون ارتقاء - گواهینامه تخصصی راس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه 20 تیرماه 98 به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی که به تربیت دستیار اشتغال دارند و دارای مجوز برگزاری آزمون ارتقاء - گواهینامه از دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی هستند، برگزار خواهد شد.
آزمون ارتقاء شامل دو بخش ارزیابی درون بخشی با ۱۵۰ نمره از سوی گروه های آموزشی که دستیار در آن مشغول به تحصیل است و آزمون کتبی با ۱۵۰ نمره که شامل دو بخش آزمون های کتبی دوره ای که در طول دوره برگزار می شود (با ۶۰ نمره از ۱۵۰ نمره) و آزمون کتبی سالیانه تحت نظارت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، توسط دانشگاه های مجری برنامه های دستیاری (با ۹۰ نمره از ۱۵۰ نمره) است مجموع نمرات ارتقاء هر سال برابر ۳۰۰ است.
کسب حداقل نمرات مورد نیاز بندهای حداقل نمره ارزیابی درون بخشی، حداقل نمره آزمون کتبی دوره ای، حداقل نمره آزمون کتبی سالیانه، حداقل نمره آزمون کتبی کل، حداقل نمره کل برای ارتقاء هر دستیار به سال بالاتر الزامی است. این حداقل ها در اطلاعیه ثبت نام داوطلبان درج شده است.
با توجه به مصوبه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي شرط قبولي در آزمون گواهينامه تخصصي دستياران رشته هاي تخصصي باليني پزشكي كسب حدنصاب قبولي نمرات آزمونهاي ارزيابي درون بخشي و كتبي است.
حداقل نمرات جهت قبولی در آزمون گواهینامه تخصصی در دوره های مختلف رشته های تخصصی بالینی پزشکی شامل حداقل نمره ارزیابی درون بخشی ۱۰۵ و حداقل نمره کتبی 95 است.
دستیارانی که در طول دوران دستیاری سه بار در آزمون ارتقاء مردود شوند از سیستم آموزش تخصصی بالینی پزشکیی اخراج خواهند شد.
دستیارانی که در آزمون ارتقاء سال اول (ارتقاء ۱ به ۲) دوبار مردود شوند مجاز به ادامه دوره نبوده و از سیستم آموزش تخصصی بالینی پزشکی اخراج خواهند شد.
حداکثر تعداد دفعات مجاز جهت شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی برای افرادی که در آزمون ارتقاء مردود نشده اند سه نوبت است. افرادی که در آزمون ارتقاء یک یا دو مرتبه مردود شده اند حداکثر دو نوبت مجاز به شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی هستند بديهي است افرادي كه در آزمون ارتقاء يك يا دو مرتبه مـردود شـدهانـد حـداكثر دو نوبت مجاز به شركت در آزمون گواهينامه تخصصي ميباشند. چنانچه داوطلبي، در سقف تعداد دفعات مجـاز موفـق بـه احراز قبولي نگردد، از سيستم آموزشي تخصصي باليني خارج خواهد شد.شرکت در آزمون مذکور این دسته از داوطلبان منوط به کسب حداقل نمره ارزیابی درون بخشی جهت معرفی به آزمون گواهینامه است.
 افرادي كه به آزمون گواهينامه تخصصي معرفي نشده و يا شركت ننمودهاند مردود آزمون گواهينامه تخصصي شناخته شده و لازم است براساس برنامه آموزشي مدون سال آخر با دريافت كمك هزينه تحصيلي تمديد دوره شوند.
تمام دستیارانی که در آزمون گواهینامه تخصصی شرکت می کنند باید دفاعیه پایان نامه خود را قبل از معرفی به آزمون گواهینامه تخصصی انجام داده باشند.
آزمون کتبی سالیانه ارتقاء گواهینامه تخصصی در کلیه رشته های تخصصی دارای یک دفترچه واحد با ۱۵۰ سئوال است. 
نمره آزمون کتبی ارتقاء سالیانه دستیاران در کلیه رشته های تخصصی می بایست بر مبنای ۹۰ نمره محاسبه شده و با منظور کردن نمرات مکتسبه دستیاران در آزمون های کتبی دوره ای (برمبنای ۶۰ نمره) نهایتاً نمره آزمون کتبی بر مبنای ۱۵۰ نمره به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام شود.
نمره آزمون کتبی گواهینامه تخصصی دستیاران رشته های تخصصی بر مبنای ۱۵۰ نمره محاسبه می شود.
دانشگاه های مجری باید کلید آزمون ارتقاء گواهینامه تخصصی را بلافاصله پس از برگزاری آزمون و با توجه به برنامه زمانبندی مراحل مختلف اجرای آزمون به نحو مقتضی در اختیار دستیاران قرار دهند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0