12 مهر 1395

اردوي تفريحي و آموزشي دانشجويان جديد الورود برگزار شد

با بازديد از برج ميلاد و موزه تاريخ علوم پزشكي، اردوي تفريحي و آموزشي دانشجويان پزشكي  ورودي سال 95 برگزار شد.به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي، اين اردو در روزهاي 10 و 11 مهرماه از ساعت 15 الي 22 ويژه دانشجويان پسر و دختر با بازديد از برج ميلاد و موزه تاريخ علوم پزشكي برگزار شد.در ابتداي اين اردو دانشجويان از برج ميلاد بازديد كردند سپس با حضور در موزه تاريخ علوم پزشكي و بازديد از‌ آن، در مراسم سخنراني كه با هدف رسيدن به روشهاي موفقيت در آموزش پزشكي با حضور دكتر قناعتي(ويژه دانشجويان پسر) و دكتر ظفرقندي ( ويژه دانشجويان دختر) تدارك ديده شده بود شركت كردند.مراسم ضيافت شام پايان بخش اين اردوي يك روزه بود.گفتني است تعدادي از دانشجويان سالهاي بالاتر كه با دفتر مطالعات توسعه‌آموزش دانشكده پزشكي همكاري دارند، دانشجويان را همراهي مي كردند.گالري تصاوير


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0