1 دی 1395

ارتقا به درجه استادی

به گزارش معاونت آموزشي دانشگاه، . جلسه هیات ممیزه دانشگاه  چهارشنبه اول دی 95 تشكيل شد.در این جلسه پرونده سی عضو هیئت‌علمی متقاضی ارتقا به مرتبه دانشگاهی استادی، دانشیاری و استادیاری از دانشکده‌های بهداشت، پزشکی، توانبخشی، داروسازی، علوم تغذیه و رژیم‌شناسی، فناوری‌های نوین پزشکی، مجازی و پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم مطرح گردید و ارتقا به مرتبه استادی همکار محترم جنای آقای دکتر فرید آزموده اردلان نیز مورد تصویب قرار گرفت.از طرف اعضای گروه به ایشان تبریک گفته و آرزوی موفقیت برایشان داریم.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0