8 مهر 1395

ارائه دستاوردهای کنگره AMEE 2016

روز دوشنبه مورخ دوازدهم مهر ماه سال جاری از ساعت پانزده تا هفده، جلسه ارائه تجربیات و دستاوردهای کنگره AMEE 2016   با حضور مدیر گروه آموزش پزشکی و حاضران در کنگره برگزار خواهد شد. در این جلسه، هر یک از شرکت کنندگان در کنگره مذکور به سخنرانی در خصوص تجارب علمی کسب شده می پردازند. شایان ذکر است، حضور کلیه دانشجویان دوره دکترای آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در این نشست علمی الزامی و حضور برای عموم آزاد است. نشانی: بلوار کشاورز، خیابان نادری، خیابان حجت دوست، پلاک 57، مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، طبقه 5، سالن شورا


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0