امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
15 آبان 1395

ارائه خدمات تخصصی چشم پزشکی و اپتومتری توسط گروه اعزامی بیمارستان فارابی در شهر اهرم استان بوشهر

گالری عکسبه گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، این برنامه در راستای سیاست های  قطب علمی چشم پزشکی فارابی درافزایش دسترسی به خدمات بینایی و ارائه خدمات تخصصی به مردم مناطق دور افتاده و کمتر برخوردارصورت گرفته و در طی آن یک گروه ده نفره از اعضای هیئت علمی، دستیاران و کارشناسان اپتومتری با حضور در شهر اهرم ،از مناطق محروم شهرستان تنگستان استان بوشهر، به ارائه خدماترایگان و کامل چشم پزشکی و بینائی سنجی پرداختند.این برنامه با همکاری جامعه اپتومتری ایران و بسیج جامعه پزشکی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر در روزهای ۱۳ الی ۱۵ آبان ماه به اجرا درآمد. اعضای تیم تخصصی چشم پزشکی و اپتومتری بمارستان فارابی: آقایان دکترحامد قاسمی، فوق تخصص قرنیه،عضو هیئت علمی - دکترحسن خجسته جعفری،فوق تخصص رتین ، عضو هیئت علمی- دکترحسن ملکی زاده و دکترعلیرضا قلی زاده دستیار چشم پزشکی- وریا مرادی، اپتومتریست خانم ها: خدیجه حبیبی، زهرا سرلک، مینا خستوان، سمیه حیدری و مهرآوران، اپتومتریستخبر: امیدوارعکس: دکترحامدقاسمی


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0