امروز : شنبه 25 مرداد 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
7 بهمن 1395

آخرین جلسه بیمارستانی هیئت‌رئیسه دانشگاه در دوره چهارم به میزبانی بیمارستان فارابی برگزار شد

گالری عکس ۱گالری عکس ۲درجلسه هیئت‌رئیسه دانشگاه که صبح روز پنجشنبه ۷ بهمن ۹۵ برگزار شد، ابتدا دکتر جعفریان رییس دانشگاه، توضیحاتی در زمینه روند تشکیل جلسات هیئت رییسه دانشگاه در واحد های تابعه و دستاورد های آن ارائه داد و گفت: این چهاردهمین جلسه بیمارستانی هیئت رییسه در دوره چهارم است که حدود ۱۸ ماه به طول انجامیده است و طی آن هیئت رییسه با ترکیب کامل شرکت کرده اند. در همه معاونت ها و دانشکده ها هم این جلسه برگزار شده است.دکتر جعفریان فلسفه این کار را آشنایی با برنامه های دانشکده ها،  معاونت ها و بیمارستان هاو ارائه گزارش آن ها دانست. در بیمارستان ها این گزارش بر اساس برنامه چهار ساله است ولی به علت همزمانی با اجرای طرح تحول سلامت ، عملا گزارش عملکرد بیمارستان ها در این طرح مورد نظر قرار گرفت.  رییس دانشگاه این جلسات را تجربه ای بسیار ارزشمند ارزیابی نمود که موجب آشنایی معاونین با مسایل بیمارستان ها می شود. از طرفی فرصت خوبی است برای مدیران و اعضای هیئت علمی بیمارستان ها تا مشکلات خود را رو در رو با اعضای هیئت رییسه مطرح نمایند. رییس دانشگاه تصریح کرد: نتایج جلسه جمع بندی و به صورت مکتوب برای بیمارستان ارسال می شود تا در صورت نیاز اقدام اصلاحی در زمینه مورد نظر انجام شود. این موارد در فواصل منظم پیگیری می شود. در واقع این جلسه شروع یک فرآیندی است که جنبه عملیاتی پیدا می کند و استفاده از این فرصت بستگی به بیمارستان دارد برخی خیلی خوب از آن استفاده می کنند. چکیده‌ای از گزارش رییس بیمارستان فارابیدر ادامه کلیپ معرفی و تاریخچه بیمارستان فارابی به نمایش درآمد. سپس دکتر سید حسین صدرالسادات، رییس بیمارستان فارابی به معرفی معاونین و روسای بخش‌ها پرداخت و گفت: امیدوارم نتیجه این جلسه در آینده ما را در اجرای برنامه های توسعه ای در حوزه درمان، آموزش و پژوهش یاری کند. بیمارستان ۴۹۱ تخت مصوب دارد که ۲۱۷ تخت آن فعال است .ضریب اشغال تخت بیمارستان در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵، ۹۲/۶ درصد است. نیروی انسانی و فضای فیزیکی، اصلی‌ترین چالش بیمارستان فارابیدکتر صدرالسادات در بخشی از سخنانش با اشاره به آمار مراجعات بیمارستان اظهار داشت: کمبود نیرو به ویژه در گروه پرستاری عمده ترین مشکل بیمارستان است. وی اضافه کرد با توجه به وجود سامانه کشوری غربالگری رتینوپاتی نوزادان نارس در بیمارستان، به بخشی برای ارائه مراقبت های ویژه به این نوزادان نیازداریم.وی همچنین درصد رضایتمندی بیماران را۹۲/۷ درصد اعلام کرد و اجرای طرح تحول سلامت در زمینه کاهش سهم بیمار در پرداختی ها و ارتقای هتلینگ را از دلایل آن دانست. .رییس بیمارستان فارابی،  در ادامه اولویت های بیمارستان فارابی در حوزه های مختلف را مطرح و گزارشی از پیشرفت ساخت مرکز آکادمیک فارابی ارائه نمود. جمع‌بندی رییس دانشگاهدکتر جعفریان در جمع بندی مطالب طرح شده در جلسه با تشکر از فعالیت های صورت گرفته، بیمارستان فارابی را بیمارستان خاص به لحاظ  تک تخصصی بودن، میزان مراجعات و نوع خدمت عنوان کرد و گفت: توسعه این بیمارستان در ده سال گذشته چشم گیر بوده است و جادارد در اینجا از زحمات دکتر جباروند در توسعه زیر ساخت های موجود قدر دانی نمایم. رییس دانشگاه تعهد اعضای هیئت علمی به حضور در بیمارستان را از ویژگی های بی نظیر فارابی ذکر کرد و گفت: این امر نشانه تعلق خاطر اساتید به بیمارستان و گروه چشم پزشکی است. وی در ادامه به چند نکته مهم  اشاره نمود و گفت: اولین موضع بحث ارجاع بیمارانی است که علاوه بر مشکل چشم، بیماری دیگری هم دارند و باید برای درمان به بخش دیگری منتقل شوند که می بایست توسط معاونت درمان فرآیند مناسبی برای آن طراحی شود. دومین موضوعی که دکتر جعفریان به آن اشاره کرد طراحی مدلی برای پرداخت ها بود. البته شورای حقوق و دستمزد مصوبه ای دارد که تا اندازه ای این امر را ساماندهی می نماید ولی لازم است مدل ارزیابی و توزیع درآمد تغییر یافته و از شکل پرکیس (Per Case) خارج شود.وی پرداخت به شکل پرکیس را برای افزایش خدمات موثر دانست و گفت: اشکال این مدل زیاد است و باید پرداخت ها مبتنی بر عملکرد بخش باشد. احتراز از درمان القایی ، جلوگیری از انتشار مقالات بدون اعتبار، ضرورت حرکت در چارچوب ضوابط و فرآیند های دانشگاه با حفظ استقلال، چالش مدیریت بیمارستان های تک تخصصی توسط فرد غیر هم رشته، ضرورت همکاری گروه آموزشی و مدیریت در بیمارستان های تک تخصصی و پرهیز از چند قطبی عمل کردن از نکات مورد تاکید رییس دانشگاه در این جلسه بود.  در این جلسه دکتر فخرائی؛ مدیر گروه چشم پزشکی، دکتر لاشیئی؛ رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی، دکتر فریبا قاسمی؛ معاون آموزشی ، دکتر محمد طاهر رجبی؛ معاون پژوهشی، دکتر کارخانه؛ رییس بخش رتین ، دکتر اکبری؛ رییس بخش استرابیسم، دکتر علی طباطبائی؛ رییس بخش اورژانس، دکتر ضیاء الدین طباطبائی؛ هیئت علمی بخش اربیت، دکتر فلاح تفتی؛ رییس بخش قرنیه و دکتر روحی پور مسئول برنامه دستیاری بیمارستان دیدگاه‌ها و مشکلات خود را بیان کردند. معاونین دانشگاه نیز در خصوص موارد مطرح‌شده نظرات خود را مطرح کردند و به بیان نقاط قوت و ضعف عملکرد بیمارستان در حیطه مربوط به خود پرداختند.خبر: امیدوارعکس: پوریانی


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0