الأخبار

22 Oct 2016 اعزام طرح يكماهه دستياران تخصصي
اعزام طرح يكماهه دستياران تخصصي

اعزام به طرح يكماهه دستياران تخصصي بر اساس جدول برنامه ريزي زمانبندي شده كه به گروهها ارسال گرديده است انجام مي پذيرد وامكان اعزام بصورت موردي وجود ندارد.

المزيد من المقالات
20 Jun 2018 اعلام برنامه تابستاني كلينيك و اضافه شدن پزشك عمومي به برنامه هاي درمانگاه
اعلام برنامه تابستاني كلينيك و اضافه شدن پزشك عمومي به برنامه هاي درمانگاه

برنامه تابستاني كلينيك كاركنان اعلام شد.

المزيد من المقالات
13 Oct 2018 هم‌زمان با هفته جهانی سلامت روان، دهکده هنر و بازی‌های ملل در بوستان ملت برپا شد
هم‌زمان با هفته جهانی سلامت روان، دهکده هنر و بازی‌های ملل در بوستان ملت برپا شد

معاونت اجتماعی فرهنگی و معاونت بین‌الملل دانشکده پزشکی با همکاری شهرداری منطقه 3 تهران، دهکده هنر و بازی‌های ملل را باهدف ارتقای سلامت روان کودکان، نوجوانان و جوانان برپا کردند.

المزيد من المقالات
15 Dec 2014 دفاع تز در تاريخ 24/9/93
دفاع تز در تاريخ 24/9/93

دفاع تز در تاريخ 24/9/93

المزيد من المقالات
22 Oct 2016 تعرفة خدمات طب الأسنان
تعرفة خدمات طب الأسنان

تعرفة خدمات طب الأسنان

المزيد من المقالات
22 Oct 2016 عيادة ضعف البصر
عيادة ضعف البصر

عيادة ضعف البصر

المزيد من المقالات
Number of items per page