اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه قلب و عروق
مدیر دکتر حمیدرضا پورحسینی
معاون آموزشی -
معاون پژوهشی -
آدرس تهران،كارگر شمالي، نبش بزرگراه جلال آل احمد ،مركز قلب تهران