#
 • آدرس پستی :

  تهران،كارگر شمالي، نبش بزرگراه جلال آل احمد ،مركز قلب تهران
 • شماره تماس :

  02166931999
 • شماره پیامک :

  300064053
 • پست الکترونیکی :

  thc@tums.ac.ir