کوریکولوم جدید 98 دوره دکترای تخصصیph.D رشته بیوشیمی بالینی

کوریکولوم جدید 98 دوره دکترای تخصصیph.D رشته بیوشیمی بالینی

8 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
کوریکولوم جدید 98 دوره دکترای  تخصصیph.D رشته بیوشیمی بالینی که از طرف وزارت بهداشت وآموزش پزشکی ابلاغ شده است .
 ضمنا کوریکولوم جدید ازسال تحصیلی جاری ( این ترم ) اجرا می گردد و با دانشجویان دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی ورودی مهر 98 مطابق این آئین نامه آموزشی رفتار می گردد .
جهت دریافت فایل کوریکولوم جدید کلیک نمایید.


منبع:گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0