حداقل 40% از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه ( به میزان هر سه ماه 25% ) ، به حساب خاص ، نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند

حداقل 40% از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه ( به میزان هر سه ماه 25% ) ، به حساب خاص ، نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند

21 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 پرداخت هزینه امور پژوهشی
حداقل 40% از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه ( به میزان هر سه ماه 25% ) ، به حساب خاص ، نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقات با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ، در قالب طرح ( پروژه) های کاربردی ، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی  طرحهای پسادکتری و طرحهای تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی
غیر شاغل به مصرف برسانند .
جهت دریافت مطلب کلیک کنید


منبع:گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0