صدور مجوز استخدامی وزارت متبوع باتخصیص سهمیه استخدام پیمانی

صدور مجوز استخدامی وزارت متبوع باتخصیص سهمیه استخدام پیمانی

23 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 مجوز استخدامی وزارت
صدور مجوز استخدامی وزارت متبوع با تخصیص سهمیه استخدام پیمانی به این دانشگاه.

برای دریافت بخشنامه کلیک کنید


منبع:گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0