صدور مجوز استخدامی وزارت متبوع

صدور مجوز استخدامی وزارت متبوع

22 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
صدور مجوز استخدامی 
صدور مجوز استخدامی وزارت متبوع مبنی برتخصیص سهمیه استخدام پیمانی به این دانشگاه
برای دریافت نامه کلیک کنید


منبع:گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0