متن پروپوزال طرحهای تحقیقاتی وپایان نامه های دانشجویی

متن پروپوزال طرحهای تحقیقاتی وپایان نامه های دانشجویی

28 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
متن پروپوزال طرحهای تحقیقاتی وپایان نامه های دانشجویی ....
متن پروپوزال طرحهای تحقیقاتی وپایان نامه های دانشجویی به تفکیک وهمراه با ضمائم مربوط به حق التحقیق وچگونگی دریافت کد اخلاق بازنگری شده در سال 98 ایفا می گردد.
در بخش اطلاع رسانی محیط مجریان طرحهای تحقیقاتی در سامانه پژوهشیار وهمچنین در سایت مدیریت امور پژوهش دانشگاه به آدرس htttp://rmo.tums.ac.ir در دسترس محققان محترم می باشد.


منبع:گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0