گزارش سفر خانم سهيلا معين دانشجوي دوره دكتراي بيوشيمي گروه بيوشيمي

27 شهریور 1386

گزارش سفر خانم سهيلا معين دانشجوي دوره دكتراي بيوشيمي گروه بيوشيمي

برنامه سمينارهاي هفتگي دانشجويان گروه بيوشيمي پزشكي در نيمسال اول سال تحصيلي 87 ـ 1386

21 شهریور 1386

برنامه سمينارهاي هفتگي دانشجويان گروه بيوشيمي پزشكي در نيمسال اول سال تحصيلي 87 ـ 1386

برنامه گزارش پيشرفت كار دانشجويان گروه بيوشيمي

20 شهریور 1386

برنامه گزارش پيشرفت كار دانشجويان گروه بيوشيمي

مراسم تشيع پيكر جناب آقاي دكتر ناصر ملك نيا روز سه شنبه مورخ 19/4/86 ، ساعت 9 صبح ازجلوي درب منزل ايشان به سمت بهشت زهرا انجام مي گردد.

18 تیر 1386

مراسم تشيع پيكر جناب آقاي دكتر ناصر ملك نيا روز سه شنبه مورخ 19/4/86 ، ساعت 9 صبح ازجلوي درب منزل ايشان به سمت بهشت زهرا انجام مي گردد.

متون کامل مقالات مربوط به سمینارهای دانشجویی گروه بیوشیمی در ترم بهار 1386

11 تیر 1386

متون کامل مقالات مربوط به سمینارهای دانشجویی گروه بیوشیمی در ترم بهار 1386

سخنرانی علمی دکتر علیرضا مانی از دپارتمان پزشکی دانشگاه لندن، 10/4/86

5 تیر 1386

سخنرانی علمی دکتر علیرضا مانی از دپارتمان پزشکی دانشگاه لندن، 10/4/86

سخنراني علمی دكتر عليرضا قدسي سنجاني از گروه ژنتيك دانشگاه ييل - آمريكا، مورخ 3/4/86

30 خرداد 1386

سخنراني علمی دكتر عليرضا قدسي سنجاني از گروه ژنتيك دانشگاه ييل - آمريكا، مورخ 3/4/86

سمينار دانشجویی گروه بيوشيمي مورخ 6/3/86

30 خرداد 1386

سمينار دانشجویی گروه بيوشيمي مورخ 6/3/86

برنامه امتحانی دانشجویان دوره دکتری (PhD) بیوشیمی

21 خرداد 1386

برنامه امتحانی دانشجویان دوره دکتری (PhD) بیوشیمی

برنامه امتحانی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد بیوشیمی

21 خرداد 1386

برنامه امتحانی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد بیوشیمی

سمینار دانشجویی گروه بیوشیمی مورخ 13/3/86

16 خرداد 1386

سمینار دانشجویی گروه بیوشیمی مورخ 13/3/86

سمینار دانشجویی گروه بیوشیمی مورخ 20/3/86

16 خرداد 1386

سمینار دانشجویی گروه بیوشیمی مورخ 20/3/86

برنامه سمینارهای هفتگی گروه بیوشیمی

31 اردیبهشت 1386

برنامه سمینارهای هفتگی گروه بیوشیمی

متن كامل سمينار دانشجويي

4 بهمن 1385

متن كامل سمينار دانشجويي

سخنراني علمي

2 بهمن 1385

سخنراني علمي

سمينار دانشجويي گروه بيوشيمي

15 آذر 1385

سمينار دانشجويي گروه بيوشيمي

برگزاري سمينار هفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

8 آذر 1385

برگزاري سمينار هفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجوي دوره دكتري بيشيمي باليني

21 آبان 1385

گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجوي دوره دكتري بيشيمي باليني

جلسه پیش دفاع از پایان نامهPh.D

29 مهر 1385

جلسه پیش دفاع از پایان نامهPh.D

گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان Ph.D گروه بيوشيمي

29 مهر 1385

گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان Ph.D گروه بيوشيمي

برگزاري امتحان جامع دانشجويان دوره Ph.D گروه بيوشيمي پزشكي

29 مهر 1385

برگزاري امتحان جامع دانشجويان دوره Ph.D گروه بيوشيمي پزشكي

اعلام نمره پايان نامه آقاي امينيان دانشجوي دوره دكتراي گروه بيوشيمي

2 مهر 1385

اعلام نمره پايان نامه آقاي امينيان دانشجوي دوره دكتراي گروه بيوشيمي

گزارش سفر علمي آقاي امينيان دانشجوي دوره دكتراي گروه بيوشيمي

22 مرداد 1385

گزارش سفر علمي آقاي امينيان دانشجوي دوره دكتراي گروه بيوشيمي

گزارش آخرين وضعيت كتاب دوم بيوشيمي پزشكي براي دوره هاي پزشكي عمومي

16 مرداد 1385

گزارش آخرين وضعيت كتاب دوم بيوشيمي پزشكي براي دوره هاي پزشكي عمومي

اعلام نمرات درس بيوشيمي داروسازي گروه بيوشيمي

11 مرداد 1385

اعلام نمرات درس بيوشيمي داروسازي گروه بيوشيمي

اعلام نمرات درس بيوشيمي 1 گروه بيوشيمي

11 مرداد 1385

اعلام نمرات درس بيوشيمي 1 گروه بيوشيمي

برگزاري مراسم توديع مديرگروه سابق گروه بيوشيمي

11 مرداد 1385

برگزاري مراسم توديع مديرگروه سابق گروه بيوشيمي

تصويب طرح تحقيقاتي جديد گروه بيوشيمي

10 مرداد 1385

تصويب طرح تحقيقاتي جديد گروه بيوشيمي

اعلام نمرات امتحان درس بيوشيمي2 پزشكي گروه بيوشيمي

8 مرداد 1385

اعلام نمرات امتحان درس بيوشيمي2 پزشكي گروه بيوشيمي

برگزاري جلسه پيش دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي پزشكي

4 مرداد 1385

برگزاري جلسه پيش دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي پزشكي

انتخاب مديرگروه جديد گروه بيوشيمي پزشكي

20 تیر 1385

انتخاب مديرگروه جديد گروه بيوشيمي پزشكي

اعلام تاريخ برگزاري امتحان بيوشيمي عملي داروسازي گروه بيوشيمي

19 تیر 1385

اعلام تاريخ برگزاري امتحان بيوشيمي عملي داروسازي گروه بيوشيمي

اعلام تاريخ برگزاري امتحان بيوشيمي عملي پزشكي گروه بيوشيمي

19 تیر 1385

اعلام تاريخ برگزاري امتحان بيوشيمي عملي پزشكي گروه بيوشيمي

اعلام تاريخ برگزاري امتحان درس روشهاي بيولوژي مولكولي دوره دكتراي گروه بيوشيمي پزشكي

11 تیر 1385

اعلام تاريخ برگزاري امتحان درس روشهاي بيولوژي مولكولي دوره دكتراي گروه بيوشيمي پزشكي

اعلام تاريخ برگزاري امتحان درس كشت سلول دوره دكتراي گروه بيوشيمي پزشكي

11 تیر 1385

اعلام تاريخ برگزاري امتحان درس كشت سلول دوره دكتراي گروه بيوشيمي پزشكي

اعلام تاريخ برگزاري امتحان درس بيوشيمي سرطان دوره دكتراي گروه بيوشيمي پزشكي

11 تیر 1385

اعلام تاريخ برگزاري امتحان درس بيوشيمي سرطان دوره دكتراي گروه بيوشيمي پزشكي

اعلام تاريخ برگزاري امتحان درس بيوشيمي هورمون دوره كارشناسي ارشدگروه بيوشيمي پزشكي

4 تیر 1385

اعلام تاريخ برگزاري امتحان درس بيوشيمي هورمون دوره كارشناسي ارشدگروه بيوشيمي پزشكي

اعلام تاريخ برگزاري امتحان درس بيوشيمي هورمون دوره دكتراي گروه بيوشيمي پزشكي

4 تیر 1385

اعلام تاريخ برگزاري امتحان درس بيوشيمي هورمون دوره دكتراي گروه بيوشيمي پزشكي

اعلام تاريخ برگزاري امتحان درس بيوشيمي بافت گروه بيوشيمي پزشكي

30 خرداد 1385

اعلام تاريخ برگزاري امتحان درس بيوشيمي بافت گروه بيوشيمي پزشكي

برگزاري هفتمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

27 خرداد 1385

برگزاري هفتمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

برگزاري ششمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

27 خرداد 1385

برگزاري ششمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

اعلام تاريخ برگزاري امتحان درس بيوشيمي ادرار وخون گروه بيوشيمي پزشكي

24 خرداد 1385

اعلام تاريخ برگزاري امتحان درس بيوشيمي ادرار وخون گروه بيوشيمي پزشكي

اعلام تاريخ برگزاري امتحان درس بيوشيمي تغذيه گروه بيوشيمي پزشكي

24 خرداد 1385

اعلام تاريخ برگزاري امتحان درس بيوشيمي تغذيه گروه بيوشيمي پزشكي

برگزاري پنجمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

20 خرداد 1385

برگزاري پنجمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

اعلام نمره دفاع پايان نامه دانشجوی دوره كارشناسي ارشد رشته بيوشيمي

6 خرداد 1385

اعلام نمره دفاع پايان نامه دانشجوی دوره كارشناسي ارشد رشته بيوشيمي

انتشار كتاب ( بيوشيمي جامع پزشكي ) توسط گروه بيوشيمي پزشكي

3 خرداد 1385

انتشار كتاب ( بيوشيمي جامع پزشكي ) توسط گروه بيوشيمي پزشكي

برگزاري جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي پزشكي

3 خرداد 1385

برگزاري جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي پزشكي

ارتقاء عضو هيات علمي گروه بيوشيمي پزشكي به درجه دانشياري

3 خرداد 1385

ارتقاء عضو هيات علمي گروه بيوشيمي پزشكي به درجه دانشياري

صورتجلسه صندوق قرض الحسنه معين گروه بيوشيمي پزشكي

30 اردیبهشت 1385

صورتجلسه صندوق قرض الحسنه معين گروه بيوشيمي پزشكي

اعلام تاريخ برگزاري امتحان درس بيوشيمي2 پزشكي

25 اردیبهشت 1385

اعلام تاريخ برگزاري امتحان درس بيوشيمي2 پزشكي

تعداد آیتم ها در هر صفحه