منابع درس بيوشيمي نظري II دانشجويان پزشكي در نيمسال تحصيلي جاري

28 اردیبهشت 1387

منابع درس بيوشيمي نظري II دانشجويان پزشكي در نيمسال تحصيلي جاري

برگزاري اولين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

22 اردیبهشت 1387

برگزاري اولين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

برگزاري پنجمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

16 اردیبهشت 1387

برگزاري پنجمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

برگزاري چهارمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

11 اردیبهشت 1387

برگزاري چهارمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

برگزاري سومين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

7 اردیبهشت 1387

برگزاري سومين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

برگزاري دومين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

28 فروردین 1387

برگزاري دومين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

برنامه سمينارهاي هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

28 فروردین 1387

برنامه سمينارهاي هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

برنامه درسي دانشجويان پزشكي گروه بيوشيمي دانشگاه علوم پزشكي تهران واحد بين المللي كيش

24 بهمن 1386

برنامه درسي دانشجويان پزشكي گروه بيوشيمي دانشگاه علوم پزشكي تهران واحد بين المللي كيش

سخنراني جناب آقاي دكتر خسرو عادلي استاد و رييس دپارتمان بيوشيمي باليني دانشگاه تورنتو كانادا

23 بهمن 1386

سخنراني جناب آقاي دكتر خسرو عادلي استاد و رييس دپارتمان بيوشيمي باليني دانشگاه تورنتو كانادا

سخنراني جناب آقاي دكتر عادلي استاد و رييس دپارتمان بيوشيمي باليني دانشگاه تورنتو كانادا

13 بهمن 1386

سخنراني جناب آقاي دكتر عادلي استاد و رييس دپارتمان بيوشيمي باليني دانشگاه تورنتو كانادا

انتصاب جناب آقاي دكتر مشكاني به عنوان مسئول كشت سلول گروه بيوشيمي پزشكي

26 دی 1386

انتصاب جناب آقاي دكتر مشكاني به عنوان مسئول كشت سلول گروه بيوشيمي پزشكي

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي

3 دی 1386

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي

اعلام برنامه امتحانات گروه بيوشيمي پزشكي(رشته هاي پزشكي،دندانپزشكي و داروسازي)

28 آذر 1386

اعلام برنامه امتحانات گروه بيوشيمي پزشكي(رشته هاي پزشكي،دندانپزشكي و داروسازي)

اعلام برنامه امتحاني دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري گروه بيوشيمي پزشكي

28 آذر 1386

اعلام برنامه امتحاني دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري گروه بيوشيمي پزشكي

متن كامل سمينار دانشجويي گروه بيوشيمي

25 آذر 1386

متن كامل سمينار دانشجويي گروه بيوشيمي

برگزاري هشتمين سمينارهفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

24 آذر 1386

برگزاري هشتمين سمينارهفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

برگزاري هفتمين سمينارهفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

14 آذر 1386

برگزاري هفتمين سمينارهفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

برگزاري ششمين سمينارهفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

5 آذر 1386

برگزاري ششمين سمينارهفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

متن كامل سمينار دانشجويي گروه بيوشيمي پزشكي

30 آبان 1386

متن كامل سمينار دانشجويي گروه بيوشيمي پزشكي

برگزاري اولين سمينارهفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

29 آبان 1386

برگزاري اولين سمينارهفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

برگزاري پنجمين سمينارهفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

29 آبان 1386

برگزاري پنجمين سمينارهفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

برگزاري چهارمين سمينارهفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

21 آبان 1386

برگزاري چهارمين سمينارهفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

سمينار بازآموزي بيوشيمي باليني گروه بيوشيمي

21 آبان 1386

سمينار بازآموزي بيوشيمي باليني گروه بيوشيمي

برگزاري سومين سمينارهفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

12 آبان 1386

برگزاري سومين سمينارهفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

برگزاري دومين سمينارهفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

5 آبان 1386

برگزاري دومين سمينارهفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

برگزاري نهمين كنگره بيوشيمي ايران و دومين كنگره بين المللي بيوشيمي وبيولوژي مولكولي

30 مهر 1386

برگزاري نهمين كنگره بيوشيمي ايران و دومين كنگره بين المللي بيوشيمي وبيولوژي مولكولي

برنامه گزارش پيشرفت كار دانشجويان گروه بيوشيمي پزشكي

17 مهر 1386

برنامه گزارش پيشرفت كار دانشجويان گروه بيوشيمي پزشكي

برنامه درسي دوره دكتراي گروه بيوشيمي پزشكي

17 مهر 1386

برنامه درسي دوره دكتراي گروه بيوشيمي پزشكي

برنامه درسي دوره كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي پزشكي

17 مهر 1386

برنامه درسي دوره كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي پزشكي

اعلام برنامه سالن كنفرانس گروه بيوشيمي پزشكي

3 مهر 1386

اعلام برنامه سالن كنفرانس گروه بيوشيمي پزشكي

برنامه كلاسهاي عملي دانشجويان پزشكي ودندانپزشكي گروه بيوشيمي پزشكي

1 مهر 1386

برنامه كلاسهاي عملي دانشجويان پزشكي ودندانپزشكي گروه بيوشيمي پزشكي

اعلام برنامه درسي هفتگي دوره كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي پزشكي

31 شهریور 1386

اعلام برنامه درسي هفتگي دوره كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي پزشكي

اعلام برنامه درسي هفتگي دوره دكتراي گروه بيوشيمي پزشكي

31 شهریور 1386

اعلام برنامه درسي هفتگي دوره دكتراي گروه بيوشيمي پزشكي

گزارش سفر خانم سهيلا معين دانشجوي دوره دكتراي بيوشيمي گروه بيوشيمي

27 شهریور 1386

گزارش سفر خانم سهيلا معين دانشجوي دوره دكتراي بيوشيمي گروه بيوشيمي

برنامه سمينارهاي هفتگي دانشجويان گروه بيوشيمي پزشكي در نيمسال اول سال تحصيلي 87 ـ 1386

21 شهریور 1386

برنامه سمينارهاي هفتگي دانشجويان گروه بيوشيمي پزشكي در نيمسال اول سال تحصيلي 87 ـ 1386

برنامه گزارش پيشرفت كار دانشجويان گروه بيوشيمي

20 شهریور 1386

برنامه گزارش پيشرفت كار دانشجويان گروه بيوشيمي

مراسم تشيع پيكر جناب آقاي دكتر ناصر ملك نيا روز سه شنبه مورخ 19/4/86 ، ساعت 9 صبح ازجلوي درب منزل ايشان به سمت بهشت زهرا انجام مي گردد.

18 تیر 1386

مراسم تشيع پيكر جناب آقاي دكتر ناصر ملك نيا روز سه شنبه مورخ 19/4/86 ، ساعت 9 صبح ازجلوي درب منزل ايشان به سمت بهشت زهرا انجام مي گردد.

متون کامل مقالات مربوط به سمینارهای دانشجویی گروه بیوشیمی در ترم بهار 1386

11 تیر 1386

متون کامل مقالات مربوط به سمینارهای دانشجویی گروه بیوشیمی در ترم بهار 1386

سخنرانی علمی دکتر علیرضا مانی از دپارتمان پزشکی دانشگاه لندن، 10/4/86

5 تیر 1386

سخنرانی علمی دکتر علیرضا مانی از دپارتمان پزشکی دانشگاه لندن، 10/4/86

سخنراني علمی دكتر عليرضا قدسي سنجاني از گروه ژنتيك دانشگاه ييل - آمريكا، مورخ 3/4/86

30 خرداد 1386

سخنراني علمی دكتر عليرضا قدسي سنجاني از گروه ژنتيك دانشگاه ييل - آمريكا، مورخ 3/4/86

سمينار دانشجویی گروه بيوشيمي مورخ 6/3/86

30 خرداد 1386

سمينار دانشجویی گروه بيوشيمي مورخ 6/3/86

برنامه امتحانی دانشجویان دوره دکتری (PhD) بیوشیمی

21 خرداد 1386

برنامه امتحانی دانشجویان دوره دکتری (PhD) بیوشیمی

برنامه امتحانی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد بیوشیمی

21 خرداد 1386

برنامه امتحانی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد بیوشیمی

سمینار دانشجویی گروه بیوشیمی مورخ 13/3/86

16 خرداد 1386

سمینار دانشجویی گروه بیوشیمی مورخ 13/3/86

سمینار دانشجویی گروه بیوشیمی مورخ 20/3/86

16 خرداد 1386

سمینار دانشجویی گروه بیوشیمی مورخ 20/3/86

برنامه سمینارهای هفتگی گروه بیوشیمی

31 اردیبهشت 1386

برنامه سمینارهای هفتگی گروه بیوشیمی

متن كامل سمينار دانشجويي

4 بهمن 1385

متن كامل سمينار دانشجويي

سخنراني علمي

2 بهمن 1385

سخنراني علمي

سمينار دانشجويي گروه بيوشيمي

15 آذر 1385

سمينار دانشجويي گروه بيوشيمي

برگزاري سمينار هفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

8 آذر 1385

برگزاري سمينار هفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

تعداد آیتم ها در هر صفحه