دعوت برای حضور در جلسه پیش دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد در گروه بیوشیمی

دعوت برای حضور در جلسه پیش دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد در گروه بیوشیمی

13 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

دعوت می شود در جلسه مربوط به پیش دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد گروه بیوشیمی تحت
        
 عنوان: بررسی ظرفیت سرمی خروج کلسترول و عملکرد ضد التهابیHDL درافراد چاق ودارای اضافه وزن        
 که طبق برنامه تنظیمی در محل تالار دکتر ملک نیا برگزار می گردد شرکت فرمائید.
برای دریافت دعوت نامه واطلاعات کلیک کنید


منبع:گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0