کلیه دانشجویان دکتری تخصصی آن گروه رسانیده شود که مدارک ذیل را برای دریافت کمک هزینه تحصیلی به واحد حسابداری تحویل دهند.

کلیه دانشجویان دکتری تخصصی آن گروه رسانیده شود که مدارک ذیل را برای دریافت کمک هزینه تحصیلی به واحد حسابداری تحویل دهند.

24 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جهت دریافت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی
اطلاع به کلیه دانشجویان دکتری تخصصی آن گروه رسانیده شود که مدارک ذیل را برای دریافت کمک هزینه تحصیلی به واحد حسابداری  تحویل دهند. 


  جهت دریافت نامه کلیک کنید


منبع:گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0